چاپ

jahad

آیا از راه موسیقـی هم می تـوان جهـاد کـرد؟ مثـلاً آهنگی با استفاده از شعرهای حافظ بسازیم آیا ارزشش را دارد که عمرمان را در این راه سپری کنیم؟

دانلود

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 119