images

بعضی از خانما می گویند چون فقه اسلام توسط فقیه مرد نوشته شده،چیزی از احساس زنان نمیدانند وفقه زنان را درست توضیح ندادند.
واینکه فقه اسلام درمورد زن ایرانی برابری با فرهنگ وعرف جامعه ایرانی نداره؟
نظرتون درمورداین حرف چیست؟
آیا این حرف،حرف فمنیسم نیست؟

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه