چاپ

nefrin

اگرخانواده ای حالا خواسته یاناخواسته با آبرویت بازی کرده ویا آبرویت را برده باشند ولی روحساب اشنایی مجبور به رفت وامد با اون خانواده باشی ولی دلت راضی به این رفت وامدها نباشد و گاها از شدت ناراحتی حتی نفرینشون هم بکنی ایا مرتکب گناه شده ای یاخیر؟

دانلود

 

 

دسته: پرسش و پاسخ
بازدید: 140