Vahdat02

یکی از برکات اسلام ایجاد اتحاد و اتفاق بین جوامع بشری است
نمونه‌ای از این وحدت را در ایام حج مشاهده می‌کنید آفریقایی، اروپایی، آمریکایی، آسیایی بارنگ و نژادهای مختلف اما در کنار هم متحد رو به یک جهت، با یک ذکر، حرکت می‌کنند.

Vahdat01

یکی از برکات اسلام نزدیکی قلوب انسان‌ها به یکدیگر است
تجلی وحدت و اجماع را در دولت کریمه‌ی امام زمان (عج) مشاهده خواهید کرد.
مرزهـا برداشتـه می‌شـود. منیت‌هـا رخت برمی‌بندد و همه در کنار هم یک امت واحده خواهند شد.

Ejtema-06
Ejtema-05
Ejtema-04
Ejtema-03
Ejtema-02
Ejtema-01

دو نگاه متفاوت نسبت به آینده بشریت
نگاه اول
نگاهی آمیخته با یاس و ناامیدی و درماندگی
برخی افراد ناامید می‌شوند زمانی که می‌بینند در سراسر دنیا آثار ظلم و ستم نمایان شده، آن‌هم از ناحیه کسانی که بانگ عدالت‌خواهی‌شان گوش فلک را کر کرده است و درعین‌حال مشاهده می‌کنند ملت شریفی که می‌خواهد روی پای خود بایستد مورد محاصره و تحریم قرار می‌گیرد.

نگاه دوم
نگاهی توحیدی و آمیخته...

Emam zaman

چطور می‌خواهید زیر بار دولت امام زمان (عج) بروید؟
امام زمان (عج) می‌فرماید: اگر من را حاکم و ناظر بر اعمالت می‌دانی مراقب رفتار زندگی‌ات باش!
هستند کسانی که یا بن الحسن (ع) می‌گویند ولی اهل خمس و زکات نیستند؛ دروغ می گویند و به آموزه های اسلامی عمل نمی کنند.
دلیل غیبت، آماده نبودن مردم است.

Saraye fani

برای این سرای بی‌ارزش فانی

آخرت با ارزش جاوید را فنا نکنیم

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه