image ۲۰۱۸ ۰۵ ۱۶ ۰۸ ۵۱ ۲۱ ۱۷۶ V5u

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق در ماه مبارک رمضان با موضوع جایگاه خانواده در قرآن بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد الرسول (ص) قصردشت سخنرانی می کنند.

صوت چکیده فیلم
جلسه اول جلسه اول 
جلسه دوم جلسه دوم
جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم جلسه هفتم
جلسه هشتم جلسه هشتم
جلسه نهم جلسه نهم
جلسه دهم جلسه دهم
جلسه یازدهم جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم   جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم جلسه هفدهم
جلسه هجدهم جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم جلسه نوزدهم
جلسه بیستم  جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم  جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم  جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم  جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم  جلسه بیست و پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه