01810 1 اوج سپاسگذاری در سوگ فرزند.mp4 snapshot 03.30 2018.05.14 11.26

أن لایَشکوا مِن رَبّه تَعالی مؤمن دربرابر مصیبت ها از خدا شکایت نمی کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه