04215 1 طریقه محبت کردن به فرزندان در سخن امام باقر.mp4 snapshot 00.24 2018.05.14 11.21

امام صادق (ع) می فرمایند: تساوی محبت نسبت به فرزندان سبب جلوگیری از حسادت می شود. پدر با تدبیر پدری است که اگر یکی از فرزندانش را بیشتر دوست دارد، در عمل نشان ندهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه