آیا این تملقاتی که به یکدیگر تحویل دادیم به خدا هم تحویل داده ایم و خدا به ما کمک نکرده باشد؟

به همان اندازه که به بنده خدا دلبسته ایم به خدا دلبسته هستیم؟

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه