ابن ملجم از طرف فرماندار یمن برای خدمت در رکاب امام علی(ع) به کوفه آمد.
حضرت به او خبر دادند که ایشان را به شهادت خواهد رساند.
گفتگوی امام (ع) با ابن ملجم در محراب مسجد کوفه بعد از ضربت خوردنشان.
همواره از خدا بخواهیم که مارا عاقبت بخیر بمیراند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه