خطر تبدیل عطایای الهی به بلایا.mp4 snapshot 00.28 2018.05.16 10.53

به تو علم داده اند با آن القای شبهه نکن!
به تو پول داده اند با آن معامله ربوی نکن!
از خدا بخواهیم اگر مقام، پول و ... می دهد ظرفیتش را هم بدهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه