اعلام پرداخت خمس از طریق کارت بانکی

 

لطفا ابتدا مبلغ وجوهات مورد نظر را به کارت بانکی زیر به نام علیرضا حدایق واریز نمایید

شماره کارت

بانک

6037997171469993

ملی

 

سپس فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید تا رسید مرجع تقلید برای شما درخواست گردد

مشخصات فردی
مشخصات پرداخت

captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec
امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297
CopyRight © Hadaegh.ir 2018