Vahdat01

یکی از برکات اسلام نزدیکی قلوب انسان‌ها به یکدیگر است
تجلی وحدت و اجماع را در دولت کریمه‌ی امام زمان (عج) مشاهده خواهید کرد.
مرزهـا برداشتـه می‌شـود. منیت‌هـا رخت برمی‌بندد و همه در کنار هم یک امت واحده خواهند شد.

Ejtema-06
Ejtema-05
Ejtema-04
Ejtema-03
Ejtema-02
Ejtema-01

دو نگاه متفاوت نسبت به آینده بشریت
نگاه اول
نگاهی آمیخته با یاس و ناامیدی و درماندگی
برخی افراد ناامید می‌شوند زمانی که می‌بینند در سراسر دنیا آثار ظلم و ستم نمایان شده، آن‌هم از ناحیه کسانی که بانگ عدالت‌خواهی‌شان گوش فلک را کر کرده است و درعین‌حال مشاهده می‌کنند ملت شریفی که می‌خواهد روی پای خود بایستد مورد محاصره و تحریم قرار می‌گیرد.

نگاه دوم
نگاهی توحیدی و آمیخته...

Emam zaman

چطور می‌خواهید زیر بار دولت امام زمان (عج) بروید؟
امام زمان (عج) می‌فرماید: اگر من را حاکم و ناظر بر اعمالت می‌دانی مراقب رفتار زندگی‌ات باش!
هستند کسانی که یا بن الحسن (ع) می‌گویند ولی اهل خمس و زکات نیستند؛ دروغ می گویند و به آموزه های اسلامی عمل نمی کنند.
دلیل غیبت، آماده نبودن مردم است.

Saraye fani

برای این سرای بی‌ارزش فانی

آخرت با ارزش جاوید را فنا نکنیم

Kheire Donya

خیر دنیا و آخرت را کسی دارد

که خدا را از خودش راضی کند و

شر دنیا و آخرت را کسی دارد

که بخواهد مردم را راضی کند و خدا را ناراضی کند.

 

Ekhlas Dar ebadat

یکی از آداب ذکر، اخلاص است و آن‌هایی که در دعاهایشان و اذکارشان اخلاص دارند نتیجه می‌گیرند.

photo 2018 11 03 14 20 27

بودن کشتی در آب، عیب نیست؛

بودن آب در کشتی عیب است.

 

بودن مؤمن در دنیا عیب نیست؛

بودن دنیا در دل مؤمن، عیب است.

 

 

photo 2018 11 01 09 57 47

اگر خدا نزد کسی بزرگ شد، دنیا در نظر او با همه عظمت، کوچک می شود و ذره ای نزد او ارزش ندارد.

 

 

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه