Saraye fani

برای این سرای بی‌ارزش فانی

آخرت با ارزش جاوید را فنا نکنیم

Kheire Donya

خیر دنیا و آخرت را کسی دارد

که خدا را از خودش راضی کند و

شر دنیا و آخرت را کسی دارد

که بخواهد مردم را راضی کند و خدا را ناراضی کند.

 

Ekhlas Dar ebadat

یکی از آداب ذکر، اخلاص است و آن‌هایی که در دعاهایشان و اذکارشان اخلاص دارند نتیجه می‌گیرند.

photo 2018 11 03 14 20 27

بودن کشتی در آب، عیب نیست؛

بودن آب در کشتی عیب است.

 

بودن مؤمن در دنیا عیب نیست؛

بودن دنیا در دل مؤمن، عیب است.

 

 

photo 2018 11 01 09 57 47

اگر خدا نزد کسی بزرگ شد، دنیا در نظر او با همه عظمت، کوچک می شود و ذره ای نزد او ارزش ندارد.

 

 

Arbain2

زیارت اربعین امام حسین(ع)
یک همایش و رفراندوم بین‌المللی است.
خاری است در چشمان وهابیت و گروه های تکفیری؛
خاری است در چشم بهاییت.

Arbain

اگر دستت به دهانت می‌رسد و نمی‌توانی به اربعین بروی
بـه کسانـی کـه می‌خواهنـد برونـد کمـک کـن.
اگرخودت توفیق نداری بروی؟ در این کار شریک شو؛
هزینـه پـول ویـزای یک زائـر را بـده.
تو هم اربعینی شو!

 

Arbain3

این فقط زیارتی نیست که شخص بگوید خودم می‌روم و بهره می‌گیرم؛
زیارتی است که امروز شعار شده است
دنیای بشریت در رسانه ها عظیم‌ترین اجتماع را می‌بیند.
زن، مرد، پیر، جوان، ثروتمند، فقیر
همه؛ یا حسین

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه