hhs1066

 در سوره تکویر آمده است که در روز قيامت تمام انسان ها و حیوانات دوباره زنده میشوند. آیا با احتساب چنین جمعیت زیادی، این کار با عقل جور در می آید؟

موسیقی

 علاقه شدیدی به نوازندگی دارم اما فکر میکنم اگر برم سمت علاقه ام نمیتونم به امام زمان (عج )برسم و یارش باشم. آیا این فکرم درست است؟

ff31abd4 3b7d 416c 9a03 f959d9e274e8

مقلد مقام معظم رهبری هستم. یک خانه اضافی داشتم که با خانه ای که در آن ساکنم فروختم و خانه ای متناسب با شان خود خریدم. آیا خمس دارد؟

139212191733365782311584

نوجوانی دارم 13ساله در مدرسه ای درس میخونه که متأسفانه بچه های اونجا منحرفند. خودش دوست داره بمونه. آیا باید مدرسه را عوض کنم؟ خودش نمازوعبادت را قبول نداره

khoms

چهار ساله زندگی مستقل دارم اما به دلیل فقر مالی و تنگ دستی نتوانسته ام خمس مالم را بدهم و این موضوع منو زجر میده . تکلیف من چیست؟

1500173755 building construction license builder 6

طی قراردادی با سازنده خانه، سهم ما دو واحد بود اما الان میگوید یکی از واحدها را به من بدهید یا بخرید. آیا عمل کردن به حرف او، کمک به ظلم نیست؟

download 1

در رساله مراجع چگونه و بر اساس چه اسنادی این احکامی روکه به ظاهر در قرآن نیست بیان می کنند؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه