n3395203 5594289

روز چهلم میت از روزی که فوت میکنه حساب میشه یا از روزی که دفن میشه؟

7279763 663

گفته شده در دوره آخرالزمان اگر علم 27 حرف باشه تا موقع ظهور آقا امام زمان فقط دو حرفش شناخته شده و 25 حرف دیگر زمان خود حضرت مشخص میشه.منظور از حرف چیه؟ضمنا آیا تا الان اون دو حرف علم کشف شده؟اگر شده چی هست؟

51500 557

دختری ۴۰سال دارم آیا اگر دختر ازدواج نکند گناه کرده و ایمان او ناقص است؟

barg

مگرتوقرآن نیومده الطیبات لطیبون الخبیثات للخبیتون ولی من تاحالاچندین مورد دیدم که اینجوری نبوده بطورمثال دوستم که مومن ونمازخون هست بامردی ازدواج کرد که ادعای مومن بودن داشت ولی بعدازازدواج متاسفانه الوده به کارهای خلاف اخلاقی شد، این بااون آیه درتضادهست که؟..

85420049

از کجا میتونم لیستی از محرمات و واجبات دینی و شرعی رو تهیه کنم ؟ ایا میشه فقط به مواردی که در رساله نوشته شده بسنده کرد ؟

124 568ab96cc3638

احمدالحسن یمانی ادعا داره یمانی هست ؟ یمانی چه نشانه هایی داره تاوما متوجه بشیم ؟ یمانی از علائم حتمی است چگونه خودشو معرفی خواهد کرد تا ما باور کنیم و به او ایمان بیاریم؟

قران 1024x686 1

در برخی از سوره های قرآن کریم در جریان بحث از موضوعی خاص یکباره، موضوع ونکته دیگری مطرح می شود، مثلا در چند آیه از سوره البقره سخن از جناب ابراهیم علیه السلام است، اما در آیه 261 تا چند آیه بعد به امر انفاق مربوط است، آیا این موضوع دلیلی خاص دارد؟

10590651 b

من خانمی ۶۳ساله هستم نماز قضا زیاد دارم بعضی روزها نماز قضا ایستاده میخونم ولی زیاد هست آیا نشسته رو صندلی میشه بخونم ولی نماز واجب ایستاده میخونم روصندلی بخونم اشکال دارد؟

bac58239c5e83d1a0e2dabf6c66e3683

خواهری دارم که جواب همه خانواده را میدهد وحاضر نیست حرف هیچ کداممان را گوش کند باید چه ذکری بگیم که حرف گوش کن شود وزبان درازی نکند؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه