چاپ

مجموعه نکاتی از سخنرانی های استاد حدائق پیرامون جایگاه خانواده در قرآن

 تصویر فیلم
یکی از وظایف پدران، آموزش قرآن است   آینده سالم فرزندان؛ در گرو آشنایی با دین و قرآن
تقویت باورهای مهدوی در فرزندان   تبلیغ دین سر سفره غذا
آینده سالم فرزندان؛ در گرو آشنایی با دین و قرآن   تفاوت آرامش و آسایش در خانواده
تبلیغ دین سر سفره غذا   تاثیر مشکلات اقتصادی در ازدواج
 تفاوت آرامش و آسایش در خانواده    نعمت همسر خوب
تاثیر مشکلات اقتصادی در ازدواج   اولاد خوب، مایه جاودانگی
فرزند آوری و تأمین معیشت    - فقر نباید مانع ازدواج شود
نعمت همسر خوب    - معیار کفویت از نگاه اسلام
اولاد خوب، مایه جاودانگی    - مهربان باشید
مردان خوب، مردان بد   -  ابراز محبت، وظیفه همگانی در خانواده
- اهمیت رازداری در زندگی مشترک   -  بهترین زن ها
- فقر نباید مانع ازدواج شود   -  عاقبت مرد مهربان
- معیار کفویت از نگاه اسلام، صالحین است.    
مهربان باشید    
- ابراز محبت، وظیفه همگانی در خانواده    
دسته: مجموعه ها
بازدید: 933