ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر.mp4 snapshot 00.32 2018.05.16 10.56.10

داستان شب عروسی حضرت خدیجه (س)
او با اموال و جانش در خدمت پیامبر (ص) و گسترش اسلام بود.

خطر تبدیل عطایای الهی به بلایا.mp4 snapshot 00.28 2018.05.16 10.53

به تو علم داده اند با آن القای شبهه نکن!
به تو پول داده اند با آن معامله ربوی نکن!
از خدا بخواهیم اگر مقام، پول و ... می دهد ظرفیتش را هم بدهد.

مولودی پیامبر.mp4 snapshot 02.06 2018.05.16 10.45.56

در عرش اعلی ذات حق، امشب دو منبر ساخته
بر عرشه هر منبری تاجی ز گوهر ساخته
میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد