امام باقر(ع) به حج آمده بودند و همان سال ، والی مدینه، یکی از باغات ایشان را مصادره کرده بود. حضرت در مسجد الحرام و مشغول طواف بودند. در این هنگام هشام بن عبدالملک با بزرگان بنی امیه وارد شد. برخی از یاران حضرت گفتند: فرصت خوبی است که شکایت والی مدینه را به او بکنید....

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز پنجشنبه 17خرداد 97 مصادف با بیست و دوم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

من در یکی از کاروان های فارسی بعد ازاعمال حج برای سخنرانی رفتم. مدیر کاروان گفت : یک زائری داریم که همه در صبر او مانده اند و...

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز سه شنبه 15 خرداد 97 مصادف با بیستم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

آیا این تملقاتی که به یکدیگر تحویل دادیم به خدا هم تحویل داده ایم و خدا به ما کمک نکرده باشد؟

به همان اندازه که به بنده خدا دلبسته ایم به خدا دلبسته هستیم؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه