استاد حدائق در سخنان خود دعای هشتم صحیفه سجادیه را مورد بحث و تفسیر قرار دادند

 • به خدا پناه می بریم از کمی قناعت
 • حیات طیبه چیست؟
 • قناعت چه آثاری دارد؟
 • سحرگاه دوشنبه 97/2/31 

روز پنجم ماه مبارک رمضان

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز یکشنبه 30 اردیبهشت 97 مصادف با چهارم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز شنبه 29 اردیبهشت 97 مصادف با سوم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند

استاد حدائق در سخنان خود دعای هشتم صحیفه سجادیه را مورد بحث و تفسیر قرار دادند

 • تفسیر و معنای صبر 
 • صبر بهترین یاور در برابر روزگاران است.
 • سه نمونه صبر داریم، صبر در مصیبت، صبر در برابر طاعت، صبر در برابر معصیت
 • راه کار رسیدن به صبر چیست؟
 • سحرگاه یکشنبه 97/2/30 

روز چهارم ماه مبارک رمضان

استاد حدائق در سخنان خود دعای هشتم صحیفه سجادیه را مورد بحث و تفسیر قرار دادند

 • از چیرگی حسد به خدا پناه می بریم.
 • حسادت حالتی است که انسان تقاضای از بین رفتن نعمت برای دیگران را می کند.
 • تاریکی دل و انکار فضل الهی نسبت به دیگران از ریشه های حسادت است.

سحرگاه شنبه  97/2/29 

روز سوم ماه مبارک رمضان

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه