آیا این تملقاتی که به یکدیگر تحویل دادیم به خدا هم تحویل داده ایم و خدا به ما کمک نکرده باشد؟

به همان اندازه که به بنده خدا دلبسته ایم به خدا دلبسته هستیم؟

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 16 خرداد 97 مصادف با بیست و یکم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

استاد شیخ علیرضا حدائق در مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان که در مسجد النبی (ص) شیراز برگزار شد دعای ابوحمزه ثمالی و قرآن به سر را قرائت کردند.

ابن ملجم از طرف فرماندار یمن برای خدمت در رکاب امام علی(ع) به کوفه آمد.
حضرت به او خبر دادند که ایشان را به شهادت خواهد رساند.
گفتگوی امام (ع) با ابن ملجم در محراب مسجد کوفه بعد از ضربت خوردنشان.
همواره از خدا بخواهیم که مارا عاقبت بخیر بمیراند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 14 خرداد 97 مصادف با نوزدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه