حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 23 خرداد 97 مصادف با بیست و هشتم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

یک روز پیامبر (ص) از کنار پیرزن ریسنده ای می گذشتند. از او پرسیدند: خدا را می پرستی؟ گفت: بله. حتما که نباید منبر آمد . خدا در وجود ما است. پیامبر (ص) فرمودند: از کجا خدا را شناختی؟ ...

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 21 خرداد 97 مصادف با بیست و ششم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

اول خود والدین باید نسبت به نماز اهمیت بدهند و دغدغه دین داشته باشد، سپس باید تذکر بدهیم. با فرزندانتان رفیق باشید. علاوه بر آن باید فلسفه نماز خواندن را برای فرزندان تشریح کرد.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز یکشنبه 20خرداد 97 مصادف با بیست و پنجم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه