مقصرین نابسامانی‌های اخیر / قسمت چهارم / متدینین

💥در این اوضاع آشفته‌بازار ما چه کسانی مسئول هستند؟ چه کسانی مقصر هستند؟

یک حدیث از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانم ببینیم چه کسانی مسئول هستند؟

پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌فرماید: تا چهار گروه اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی‌شود:

💥اول؛ مسئولین.

💥دوم؛ دانشمندان.

💥سومین دسته؛ ثروتمندان جامعه.

💥 و چهارم؛ قشر...

در این اوضاع آشفته‌بازار ما چه کسانی مسئول هستند؟ چه کسانی مقصر هستند؟

یک حدیث از پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌خوانم ببینیم چه کسانی مسئول هستند؟

پیامبر صلی‌الله علیه و آله می‌فرماید: تا چهار گروه اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی‌شود:

اول؛ مسئولین.

دوم؛ دانشمندان.

سومین دسته؛ ثروتمندان جامعه. این‌هایی که دلارها را احتکار می‌کنند.

آقایی آمده می‌گوید...

 در این اوضاع آشفته‌بازار ما چه کسانی مسئول هستند؟

چه کسانی مقصر هستند؟

من یک حدیث از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌خوانم ببینیم ایشان چه کسانی را مسئول می‌دانند؟

رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: چهار گروه تا اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی‌شود. مثل یک میزی است که چهارتا پایه دارد. این پایه‌ها اگر قطع شد دیگر این میز، میز نیست.

ما داریم در این چهار مورد آسیب...

در این اوضاع آشفته‌بازار ما چه کسانی مسئول هستند؟

چه کسانی مقصر هستند؟

من یک حدیث از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌خوانم ببینیم ایشان چه کسانی را مسئول می‌دانند؟

رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: چهار گروه تا اصلاح نشوند جامعه اصلاح نمی‌شود. مثل یک میزی است که چهارتا پایه دارد. این پایه‌ها اگر قطع شد دیگر این میز، میز نیست.

ما داریم در این چهار مورد آسیب می‌بینیم.

گروه اول...

مؤمنین در خطر ارتداد نیز هستند.

از برخی مؤمنین سخنانی شنیده می‌شود که انسان باید انگشت حیرت به دندان بگیرد

آقایی آمده می‌گوید من چهل سال زیارت عاشورا می‌خوانم

چکار دارید به اسراییل؟ هی می‌گویید مرگ بر اسراییل مرگ بر اسراییل. برسید به کار خودمان. رها کنیم اسراییل را.

این حرف با آیات قرآن می‌سازد؟

خدا پیامبر و یارانش را چگونه تعریف کرده است؟ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه