نظام اسلامی بر مبنای محبت و ارتباط با مردم تنظیم شده است.

مسئولین ما باید ارتباطشان با مردم قوی باشد.
باید در این جلسات، مسئولین را ببینیم.
پیغمبر (ص) مرتبط با مردم بود.
بارها عرض کردم چقدر با وکلا در تماس هستید؟ مدیران زمانی که مدیر می‌شوند سراغ مردم می‌آیند؟
هم ارتباط داشته باشیم و هم محبت.
یک مشکل بخشی از مسئولین ما این است که ارتباط ندارند. نمی‌فهمد...

در بلوار شهید چمران یک آقایی که ادعا می‌کرد که خودش و خانمش استاد دانشگاه است.
یک کسی داشت از حجاب سؤال می‌کرد و ما پاسخ می‌دادیم.
یک‌دفعه دیدیم جلوی همه مردم این آقای استاد دانشگاه روسری از سر خانمش کشید.
گفت: مثلاً این روسری سر زن من نباشد به کجا برمی‌خورد؟ اگر این خانم من روسری سرش نبود بی‌عفت شد؟
خود این زن دوباره روسری را سر کرد.
تا آمدیم جواب بدهیم یک جوانی بود نشسته بود که پاسخ...

شخصی سؤال کرد: چرا وضعیت جامعه ما این‌جوری است؟
گفتم: مقام رهبری بالاتر است یا امیرالمؤمنین (ع)؟
امیرالمؤمنین(ع)، اسوه انسانیت است ولی آیا در زمان امیرالمؤمنین (ع) استاندار دزد نبود؟ در زمان امیرالمؤمنین (ع) روز ماه مبارک رمضان در کوفه شراب می‌خوردند و عربده‌کشی می‌کردند. حضرت هم در کوفه بودند.
جامعه را چه کسی باید بسازد؟
حاجی بازار؟
جامعه را چه کسی باید...

امام صادق (ع) فرمود: دانستم پایان زندگانی ام رفتن است و خودم را برای رفتن آماده کردم.

امام صادق (ع) فرمود: دانستم رزق مرا کسی جز من مصرف نمی کند. پس آرامش پیدا کردم. بخشی از تلاش های روزمره مردم برای بدست آوردن اموال بیشتر است. زیرا این تصور غلط است که هرچه بدست می آوریم رزق ما است. رزق بهره ما از دنیا است. همین.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه