حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 14 خرداد 97 مصادف با نوزدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز یکشنبه 13 خرداد 97 مصادف با هجدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

چیزی را که نمیتوانی همه اش را به دست بیاوری همه اش را هم از دست نده؛
بهانه های شیطان برای انسانها که باعث میشود واجبات و فرایض دینی را انجام ندهند...

وقتی می خواهیم با کسی صحبت کنیم اول نقاط مشترکمان را پیدا کنیم. قاعده بحث همین است.

به عقاید درست طرف مقابل احترام بگذاریم.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ علیرضا حدائق روز پنجشنبه 10 خرداد 97 مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان در بیان جایگاه و اهمیت خانواده از نظر قرآن کریم به نکات مهمی اشاره فرمودند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه