امام صادق (ع) فرمود: دانستم پایان زندگانی ام رفتن است و خودم را برای رفتن آماده کردم.

امام صادق (ع) فرمود: دانستم رزق مرا کسی جز من مصرف نمی کند. پس آرامش پیدا کردم. بخشی از تلاش های روزمره مردم برای بدست آوردن اموال بیشتر است. زیرا این تصور غلط است که هرچه بدست می آوریم رزق ما است. رزق بهره ما از دنیا است. همین.

امام صادق (ع) فرمود: دانستم کار مرا کسی جز خودم انجام نمی دهد. پس خودم تلاش کردم.

امام صادق (ع) : من زندگی ام را بر چهار اصل استوار نمودم:

1- دانستم خداوند بر حال من آگاه است و از او حیا کردم. یکی از روش هایی که جامعه کنونی بشر برای کنترل جرم و تخلف استفاده می کند نظارت و نصب دوربین های مداربسته است.

96.02

امام غائب چه فایده ای دارد؟
آیا اگر امام زمان(عج) در بین مردم حضور داشتند برکات ببشتری برای مردم نداشت؟

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه