یک یادداشتی را عزیزی به دست ما دادند که با سلام و قبولی طاعات، خیری که به منزل روا است به مسجد حرام است.

حاج آقا! مگر شما در جریان نیستید که ایران خودمان مملو از گرسنه و بی خانمان و فقیر است. به اندازه‌ی کافی کمک کردیم و جواب این را دیدیم و خواهش است در این امر خیر قدم برندارید!

اولا این که حساب مردم عراق با حساب ائمه جداست. وای به حال کسی که کمک کند به عتبات برای مردم عراق، اجر او هم...

 💥خدا به حضرت موسی فرمود: موسی! چهار سفارشت به تو می‌کنم، اینها را حفظ کن؛
🔸تا ندیدی خدا قدرتش سقوط کرده به غیر خدا رجوع نکن
🔸تا ندیدی خدا گناهانت را نبخشیده به گناهان دیگران و عیب‌جویی دیگران نپرداز عیب مردم رازمانی بگویید که یقین دارید پاک هستید.
همه عیب خلق گفتن نه مروت است و مرد / نگهی به خویشتن کن که همه گناه داری
🔸موسی! تا ندیدی خدا ثروتش تمام‌شده به غیر خدا دل نبند.
🔸تا...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه