🔸زن مگو مرد آفرین روزگار
🔸زن مگو بنت الجلال اخت الوقار
🔸زن مگو خاک درش نقش جبین
🔸زن مگو دست خدا در آستین

💥اسوه صبر در برابر مصائب و سختی ها
اسوه صبر در برابر طاعت الهی
در بندگی خدا اسوه صبر
اسوه صبر در برابر رضای الهی و نافرمانی خدا و ترک گناه
💥حضرت زینب (س) در همه این موارد اسوه صبر و شکیبایی است.

💥در شجاعت و شهامت نیز حضرت زینب (س) الگو است.
حضرت زینب (س) آموخت در جامه اسارت هم که...

بعضی‌ها راه زندگی را گم‌کرده‌اند

بشر! تو خلیفه‌اللهی!

تو را نیاورده‌اند که خانه بسازی و ملک اضافه کنی

تو را آورده‌اند معرفتت را بکشی بالا.

امام صادق (ع) می‌فرماید: در روز قیامت از شما سؤال می‌کنند که چرا کار نکردی؟

تازه هرچه اموالمان در دنیا بیشتر باشد توفقمان در قیامت سنگین‌تر است.

اسلام با خوردن و پوشیدن مخالفت نیست.

اسلام می‌فرماید: اعتدال یادت نرود.

به قول یک اهل...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه