انسان مطلقا نباید ارتباطش را با خدارا قطع کند. نماز در نهایت، فرد راهزن را نجات داد.

مبنای خمس در قرآن چیست؟ خمس در زمان اهل بیت (ع) مانند زمان ما پرداخت می شده است؟ در برخورد با نزدیکان که خمس نمی دهند چگونه رفتار کنیم؟ یک نفر ندیدم که خمس بدهد و در زندگی شکست بخورد. قاعده پولدار شدن، دادن خمس و زکات و واجبات الهی است. رسول خدا (ص) افرادی را برای دریافت خمس و زکات مامور می کردند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه