04215 1 طریقه محبت کردن به فرزندان در سخن امام باقر.mp4 snapshot 00.24 2018.05.14 11.21

امام صادق (ع) می فرمایند: تساوی محبت نسبت به فرزندان سبب جلوگیری از حسادت می شود. پدر با تدبیر پدری است که اگر یکی از فرزندانش را بیشتر دوست دارد، در عمل نشان ندهد.

فرزند انقلاب1

پیام استاد حدائق به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی - نظام جمهوری اسلامی، امانت الهی در اختیار ما است و ان شاء الله بتوانیم از این نعمت ارزشمند پاسداری کنیم. - این انقلاب به ثمر نرسید مگر به خاطر توجه به دو اصل که باید سعی کنیم این دو اصل را حفظ کنیم: 1- اصل توجه به خدا. 2- وحدت کلمه.

فرزند انقلاب 4.mp4 snapshot 01.00 2018.05.14 10.34

فعالیت های انقلابی آیت الله محمدرضا حدائق در مسجد النبی (ص) و مسجد علمدار شیراز

فرزند انقلاب 7.mp4 snapshot 00.12 2018.05.14 10.42

فعالیت استاد حدائق در مدرسه و محله در دوران بدو انقلاب - اتفاقات روز 21 و 22 بهمن 57 در شیراز