از اشتباهات شیطان این است که گناهان خودش را به خدا نسبت می‌داد.

الآن نیز برخی این اشتباهات شیطان را تکرار می‌کنند. می‌گویند: خدا می‌خواست ما این کار را بکنیم. اگر خدا نمی‌خواست ما گناه نمی‌خوردیم شراب نمی‌خوردیم دزدی نمی‌کردیم. پول حرام می‌خورد و می‌گوید خدا می‌خواسته است.

این حرف‌ها یعنی چه؟

مردم! خلاف و خطای خودمان را به خدا نسبت ندهیم.

از اشتباهات شیطان این است که از...

مکالمه جهنمی‌ها با شیطان

جهنمی‌ها وقتی در جهنم مستقر می‌شوند تا شیطان را می‌بینند شروع به اعتراض می‌کنند.

ای خدازده! ای لعنتی! نانجیب! بدبختمان کردی جهنمی‌مان کردی.

شیطان در جهنم می‌گوید: ما همه در محضر خدا هستیم. من یک جمله با شما حرف دارم و قضاوت با خدا.

در روایت دارد که منبری از آتش فراهم می‌کنند و شیطان بالای آن می‌رود. می‌گوید: خدا برای هدایت شما 124 هزار پیامبر و بیش از یک‌صد...

امروز دشمن می خواهد نیمه خالی لیوان را به ما نشان دهد.
نباید از دستاورهای انقلاب مثل تربیت شهدا، جهش های علمی و وحدتی که در بین ملت بوجود آمده غافل شد.
یادمان نرود فسادهای علنی که در زمان قبل از انقلاب وجود داشت.
امروز هم فساد وجود دارد امام علنی نیست.

 پیامبر (ص) می‌فرماید: صنفان من أهل النَّار لم أرهما
دو گروه اهل آتش هستند ولی من این‌ها را ندیده‌ام.
قوم مَعَهم سياط كأذناب الْبَقر يضْربُونَ بهَا النَّاس
گروه اول جمعیتی هستند که تازیانه‌هایی در دست دارند مانند دم گاو و با آن مردم را می‌زنند.
حکایت از سلاطین و خلفا و زمامداران ظالمی که بعداً آمدند و همین روش را داشتند.
گروه دوم
وَنسَاء كاسيات عاريات مميلات...

مؤمنین بیدارباشید!

یکی از شیطنت‌های اخیر دشمن که به جد دارند تعقیب می‌کنند

می‌خواهند مردم را به اصل دین بدبین کنند.

مردم! به آن مدیرکل دزد بدبین شوید؛ نه به دین.

آدم‌های اجحاف‌گر آدم‌های متدین‌اند؟ آدم‌های خداترس‌اند؟ چه کسانی قاچاق می‌کنند؟ مسجدی‌ها؟ مؤمنان؟ متدینین؟ معتقدین به خدا و قیامت؟

از کجا داریم ضربه می‌خوریم؟

به آن فرد متخلف بدبین شوید؛ نه به اسلام.

اسلام...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه