سوال امام جمعه

استاد حدائق روز دوشنبه 17 اردیبهشت 97 به سوالی در مورد انتخاب نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز پاسخ گفت.

 کسی که خدا در نزدش بزرگ شود دنیا با همه عظمت، در نظرش کوچک می شود.
بودن مؤمن در دنیا، عیب نیست؛ بودن دنیا در دل مؤمن، عیب است.
نیکان در همین دنیا به مقامات عالی رسیدند.
راه نجات در کلام امیرالمؤمنین (ع) اخلاص در کارها است.

داستان عالم و راه زن نماز خوان.mp4 snapshot 01.27 2018.05.15 10.41.16

انسان مطلقا نباید ارتباطش را با خدارا قطع کند. نماز در نهایت، فرد راهزن را نجات داد.

توصیه آیت الله حائری به کسانی که غیبت ایشان را کرده اند.mp4 snapshot 00.31 2018.05.15 10.38.50

داستان توصیه آیت الله حائری شیرازی به کسانی که غیبت ایشان کرده اند