مأمون از امام رضا (ع) در مجلسی که علمای اهل سنت حضور داشتند خواست که ایشان آیه‌ای صریح و قاطع در مورد اهل‌بیت(ع) را بیان کنید
حضرت آیه 130 سوره صافات را بیان نمودند
سلام علی آل یاسین

نگاهی به سیره و زندگانی مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق

نگاهی به سیره و زندگانی مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق

نگاهی به سیره و زندگانی مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق

نگاهی به سیره و زندگانی مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه