شخصی آمد از امام صادق (ع) سؤال کرد: عرض کرد این حدیثی که سیدالشهدا از پیغمبر نقل‌شده که چراغ هدایت و کشتی نجات است آیا این چراغ هدایت و کشتی نجات بودن فقط خاص امام حسین است یا همه ائمه چراغ هدایت‌اند. کشتی نجات‌اند؟

امام صادق فرمود: همه ائمه چراغ هدایت‌اند و کشتی نجات؛ اما «إنَّ سَفینَهَ الحُسین أوسَع» اما کشتی امام حسین (ع) وسعتش بیشتر است. فلذا شما می‌بینید امام حسین (ع) یک ویژگی‌هایی دارد که...

اسلام دینی است که قاعده ای دارد که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام انسان باید بگونه ای زندگی کند که نه ضرر برساند و نه ضرر ببیند.
مهم تر از نماز، مهم تر از حج، مهم تر از روزه، مهم تر از واجبات، که نام بردم در اسلام واجبی نداریم.
شما می بینید همین واجبات اگر بجا آوردن او مستلزم ضرر شد برای انسان اسلام می فرماید به گونه ای بجا بیاور که متحمل ضرر نشوی.
شخصی می خواهد نماز بخواند. آب برای او ضرر...

خصوصیات شیعه واقعی از نگاه امام موسی کاظم (ع):
1-اقامه نمار می کند؛
2-زکات پرداخت می کنند؛
3-حج خانه را بجا می آورند؛
4-ماه رمضان روزه برپا می دارند؛
5-با دوستان ما دوستند و از ما پیروی می کنند؛
6-از دشمنان ما بیزاری می جویند؛

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه