سخنرانی دهه سوم صفر 97

عنوان
مشروح سخنرانی 22 صفر / چرا برخی دعاها مستجاب نمی شوند؟
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه