درس خارج

عنوان
مشروح درس خارج فقه (خمس) 29 دی 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 23 دی 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 22 دی 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 25 آذر 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 24 آذر 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 19 آذر 97 / متن + صوت + فیلم
مشروح درس خارج فقه (خمس) 18 آذر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 10 آذر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 27 آبان 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 21 آبان 97 / متن + صوت
نحوه دریافت فایل های صوتی و متنی درس خارج
مشروح درس خارج فقه (خمس) 30 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 29 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 28 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 23 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 21 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 15 مهر 97 / متن + صوت
مشروح درس خارج فقه (خمس) 14 مهر 97 / متن + صوت
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه