آیت الله محمدرضا حدائق

عنوان
شیخ العلما / سیره علمی
شیخ العلماء / قسمت سوم سیره اخلاقی
شیخ العلماء / قسمت دوم سیره اخلاقی
گزراش تصویری / قرائت دعای ندبه به مناسبت بزرگداشت آیت الله شیخ محمد رضا حدائق (ره)
گزراش تصویری / اولین سالگرد ارتحال شیخ العلماء مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق(ره)
شیخ العلماء / قسمت اول سیره اخلاقی
اولین سالگرد ارتحال شیخ العلماء
شیخ العلما / قسمت دوم سیره اجتماعی سیاسی
شیخ العلما / قسمت اول سیره اجتماعی سیاسی
مستند شیخ العلماء
کتاب زندگانی آیت الله محمد رضا حدائق در مرحله تدوین
خاطره ای از انفاق مرحوم حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضاحدائق
گزارش تصویری / سخنرانی در بیت مرحوم حضرت آیت الله شیخ محمدرضاحدائق
گزارش تصویری / اربعین ارتحال حضرت آیت الله محمدرضا حدائق (ره)
مشروح سخنرانی در مراسم بزرگداشت آیت‌الله حدائق(ره) در کازرون
گزارش‌تصویری / بزرگداشت آیت‌الله حدائق(ره) در کازرون
دیدار آیت الله خاتمی با بیت آیت الله حدائق(ره)
گزارش تصویری/ مراسم یادبود آیت الله حدائق (ره) در زرقان
به یاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق (ره)
مراسم ارتحال حضرت آیت الله حاج شیخ محمدرضا حدائق(ره) در شهر مقدس قم
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه