1769816711934164144969562250265020569241

توصیه لقمان به فرزندش

 دوچیز را فراموش نکن: یکی خدا و دیگر مردن

 دوچیز را فراموش کن: یکی خوبی های خودت در حق مردم و دیگر بدی های دیگران در حق تو

داستانی را دوستان از جناب آیه الله سیّدعبدالکریم کشمیری  نقل نمودند که مشتاق شدم آن را بدون واسطه از خود ایشان بشنوم.
بدین منظور به محضرشان مشرف شدم آقای کشمیری، که در نجف می زیستند، مورد مراجعه اقشار مختلف مردم بودند و اکثراً از ایشان طلب استخاره می شد.

 

استاد حدائق تفسیر آیه 112 سوره بقره در سلسله مباحث عوامل آرامش بشر در زندگی را مطرح نمودند

اهم مطالب مطرح شده در این جلسه :

دو ویژگی 1- اخلاص و تسلیم بودن در برابر پروردگار؛ 2-  نیکوکاری و انفاق؛ سبب آرامش می شود.

داستان هدهدی که ران ملخی برای سلیمان هدیه آورد

 

 

ردیف موضوع ورود به بخش و دانلود
1 آثار و نشانه های نیکوکاران(محسنین) از نظر قرآن ( رمضان 95)

 

 

ردیف موضوع ورود به بخش و دانلود
1 سبک زندگی مهدوی - رمضان 94

 

 

ردیف موضوع ورود به بخش و دانلود
1 تفسیر سوره مومنون

 

 

ردیف موضوع ورود به بخش و دانلود
1 تفسیر سوره واقعه
2 حجاب
3 صبر
4 احترم به پدر و مادر
5 خمس
6 امام زمان
7 ازدواج
8 نماز
9 شهوت
10 شهادت حضرت زهرا