1399109546.5345

شب اول ماه محرم است. معمولاً شب‌های اول ماه و شروع مجالس را توسل به مادرش زهرای مرضیه (س) می‌کنند و تمام جرائمی که در عاشورا به وقوع پیوست ریشه در خانه علی (ع) دارد. اگر در خانه علی را آتش نمی‌زدند آتش به خیمه‌های امام حسین (ع) نمی‌افکندند . اگر سیلی به‌صورت زهرای مرضیه (س) زده نمی‌شد دختران حسین (ع) را مورد ضرب و شتم قرار نمی‌دادند.
صلی‌الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء سیده نساء...

156

 شب یازدهم محرم

موضوع: شرح آیات پایانی سوره فجر

najaf 07 10 2017 03

شب دهم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا / شخصیت امام حسین (ع)

alalam 636117830200402785 25f 4x3 1

 شب نهم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا /  شخصیت حضرت ابوالفضل (ع)

90387b8dc1dd0038b0337ace5e9b7cef

شب هشتم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا /  شخصیت حضرت علی اکبر (ع)

e45f805029ed7a4dc7c709c6725fd270

 شب هفتم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا /  ادامه ویژگی یاران امام

baa418295abcd6c9a725b9c46aeb5c61

 شب ششم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا /  ویژگی های یاران امام

31c5214e61357e895c5099a0a78cb451

 شب پنجم محرم

موضوع: درسهایی از عاشورا / ارتباط با خدا

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه