DSC03849
DSC03799
DSC03880
DSC03825
DSC03823
DSC03821
DSC03837
DSC03898

استاد شیخ علیرضا حدائق روز ‌یکشنبه 12خرداد 98 در ادامه سلسله مباحث جایگاه خانواده در قرآن و آسیب های بعد ازدواج به مسأله تحقیر کردن پرداختند.

DSC03664
DSC03723
DSC03709
DSC03668
DSC03634
DSC03628
DSC03616
DSC03613
DSC03607
DSC03749

استاد شیخ علیرضا حدائق روز ‌شنبه 11خرداد 98 در ادامه سلسله مباحث جایگاه خانواده در قرآن به مسأله «آسیب های قبل از ازدواج» پرداختند.

image201961-1052364300gR
image201961-1052276DLa
image201961-105219287BLP
image201961-10526510yQK
image201961-105143246n9W
image201961-105121414RhA
image201961-105041774td4
image201961-10511211824Q
image201961-1050854imn
image201961-1049472950NW

استاد شیخ علیرضا حدائق روز پنج‌شنبه 9 خرداد 98 در ادامه سلسله مباحث جایگاه خانواده در قرآن به مسأله مدیریت اقتصادی و تربیت خانواده پرداختند.

 مهم ترین مطالب:

 اگر دشمنت حرف حق می‌زند

انسان به چند طریق می‌تواند خودش را بسازد که یکی از آن‌ها شنیدن نقاط ضعف از دشمن است.

اگر دشمن تعریف کند دشمن نیست. وقتی بدخواهان شما پشت سر شما حرف‌هایی زدند ارزیابی کنید که این حرفی که می‌زند...

 

DSC03381
DSC03296
DSC03385
DSC03341
DSC03348
DSC03305
DSC03453

استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 8 خرداد 98 در ادامه سلسله مباحث جایگاه خانواده در قرآن و بررسی پاسداشت حقوق خانواده، به مسأله «ریشه درآمدهای حرام » پرداختند.

 

DSC01723

استاد شیخ علیرضا حدائق روز سه شنبه 7 خرداد 98 در ادامه سلسله مباحث جایگاه خانواده در قرآن و بررسی پاسداشت حقوق خانواده، به مسأله «درآمدهای حرام » پرداختند.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه