3

استاد شیخ علیرضا حدائق روز جمعه 6 مهر 97 مصادف با شب نوزدهم ماه محرم به بررسی آسیب شناسی گناه و نقش گناهان در زوال نعمت ها در زندگی انسان ها پرداخت. برخی نکات مهم این سخنرانی بدین شرح است:

- ادامه آسیب شناسی گناه در زندگی انسان ها؛

- ادامه گناهانی که نعمت را تغییر می دهند:

- ادامه ترک سپاسگزاری از خدا؛

- موفقیت در همین دنیا در گرو سپاسگزاری است / دسته های مختلف...

8
9
7
6
5
4
3
2
1

استاد شیخ علیرضا حدائق روز پنج شنبه 5 مهر 97 مصادف با شب هجدهم ماه محرم به بررسی آسیب شناسی گناه و نقش گناهان در زوال نعمت ها در زندگی انسان ها پرداخت. برخی نکات مهم این سخنرانی بدین شرح است:

- ادامه آثار گناهانی که سبب تغییر نعمت می شود:

ادامه سپاسگزاری و شکر

- چرا خدا می فرماید: به یادم باشید تا به یادتان باشم؟

- چگونه می شود که خدا شاکی کسی شود؟

- راه های...

1
3
5
4

استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 4 مهر 97 مصادف با شب هفدهم ماه محرم به بررسی آسیب شناسی گناه و نقش گناهان در زوال نعمت ها در زندگی انسان ها پرداخت. برخی نکات مهم این سخنرانی بدین شرح است:

- گناهانی که سبب تغییر نعمت می‌شوند:

* ترک شکر کردن؛

* کفران کردن.

- هم حمد کنید و همه خدا را حمد کنید که به شما توفیق سپاسگزاری داده است؛

- شرح آیه 152 سوره...

1
3
4
2

استاد شیخ علیرضا حدائق روز سه شنبه 3 مهر 97 مصادف با شب شانزدهم ماه محرم به بررسی آسیب شناسی گناه و نقش گناهان در زوال نعمت ها در زندگی انسان ها پرداخت. برخی نکات مهم این سخنرانی بدین شرح است:

 

- ادامه مرور گناهانی که سبب آسیب های اجتماعی و اخلاقی در انسان می شود.

- گناهانی که سبب زوال نعمت می شوند:

1- ستم به دیگران

- داستان درخواست نصیحت از ابوذر / اگر می توانی...

image 2018 9 24 10 13 45 775 9nX

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 2 مهر 97 مصادف با شب پانزدهم ماه محرم به بررسی آسیب شناسی گناه و نقش گناهان در زوال نعمت ها در زندگی انسان ها پرداخت. برخی نکات مهم این سخنرانی بدین شرح است:

- بررسی گناهانی که سبب می شود نعمت تغییر کند
اول: ظلم به مردم

- امام باقر(ع) می فرمایند سه گناه است که مجازاتش در همین دنیا گریبان انسان را می گیرد
1- ستم به مردم
2- پاسخ خوبی را به...

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه