استاد شیخ علیرضا حدائق روز چهارشنبه 13 فروردین 99 به ادامه سلسله مباحث «سیمای پیامبر(ص) در قرآن» پرداختند.

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 11 فروردین 99 به ادامه سلسله مباحث «عوامل آرمش بشر در زندگی» پرداختند.

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 4 فروردین 99 به ادامه سلسله مباحث «عوامل آرمش بشر در زندگی» پرداختند.

استاد حدائق روز چهارشنبه 28 اسفندماه 98 به بیان "سیمای مؤمنین در قرآن" پرداختند.

🔸اهمیت دعا برای تعجیل فرج
🔸اهمیت یاد امام زمان (عج)
🔸وضعیت جوامع بشری در دوران ظهور

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه