جلسه ششم
 

زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بود. آقای مهندس رضازاده استاندار فارس بود. جلسه ای برای مسئولین استان متشکل از مدیران کل و فرمانداران شهرستان‌های استان تشکیل داده بودند. آقای استاندار از من خواست که برای آنها صحبت کنم.

من گفتم: آقایان! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «ملعون است کسی که از او کاری ساخته نیست و قبول کند.» اگر انجام کاری را بلد نیستی بگو بلد...

مقام معظم رهبری فرمودند: بعضی ها فکر می کنند اگر این نظام سقوط کند به دوران پهلوی باز می‌گردد در حالی که از سوریه و عراق بدتر خواهد شد / بعضی از مسئولین فکر می‌کنند مسئولیت، طعمه است / مردم باید از مسئولین، مطالبه‌گری کنند.

استاد شیخ علیرضا حدائق روز دوشنبه 4 تیر 97 در ضمن سلسله مباحث «عوامل آرامش بشر در زندگی» به مساله گرانی ها و نواسانات اخیر بازار اشاره کرد.

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه